Hållbarhet med sedan starten

Vid framtagandet av Sturekvarterets vision och program identifierades tidigt två nyckelord: Bevara och Vitalisera. Bevarandet av den unika kulturhistoriska miljön är viktigt för hela projektet och har sedan starten haft en central roll.

Återskapande

De äldsta husen i Sturekvarteret är från slutet av 1800-talet. Fasaden på Bångska palatset återskapas genom originalritningar och foton. Vi rekonstruerar alla detaljer så att den tidigare karaktären återges. Detsamma gäller Freys hyrverk, där fasaden, fönsterkarmar och takdetaljer återskapas så att byggnaden liknar originalet.

Bevarande

Majoriteten av de kulturhistoriska husen i kvarteret bevaras. Vi ser till att snickerier och kakelugnar plockas ner och bevaras i befintligt skick, i den mån det går.

Återbruk

Vi återbrukar marmorpelare samt marmorgolv från Marmorhallarna. Golvet och pelarna magasineras och får en ny plats i kvarteret under renoveringen. Även trägolven från 1800-talet slipas och ytbehandlas innan de är redo för de nya hyresgästerna. Ambitionen är att de 125 år gamla kulturminnena ska hålla i många decennier till.

Brett innehåll

Vi värnar om mångfald och vill se till att skapa en bättre inkludering på en bred front i samhället. Ett exempel är genom vårt nära samarbete med aktörer som dagligen arbetar för ett inkluderande samhälle.

Välkomnande torg

Vi bygger för människor. De nya byggnadernas entréer görs tillgängliga för funktionsvarierade, stora, ljusa torg ger en rymligare atmosfär. Inne i jugendhuset på Grev Turegatan planeras en innergård med en varsamt inplacerad hiss.

Låt oss hjälpa er!