Sture Gallerian main entrance Sture Gallerian main entrance

Hållbarhet med sedan starten

Vid framtagandet av Sturekvarterets vision och program identifierades tidigt två nyckelord: Bevara och Vitalisera. Bevarandet av den unika kulturhistoriska miljön är viktigt för hela projektet och har sedan starten haft en central roll.

Bevarande

Majoriteten av de kulturhistoriska husen i kvarteret bevaras. Vi ser till att snickerier och kakelugnar plockas ner och bevaras i befintligt skick, i den mån det går.

Återskapande

De äldsta husen i Sturekvarteret är från slutet av 1800-talet, två exempel är Bångska palatset och Freys hyrverk. Vi rekonstruerar alla fasader längs Birger Jarlsgatan till sitt ursprungliga uttryck med tidstypiska detaljer.

Återbruk

Vi återbrukar marmorpelare samt marmorgolv från Marmorhallarna. Golvet och pelarna magasineras och får en ny plats i kvarteret efter renoveringen. Även trägolven från 1800-talet slipas och ytbehandlas innan de är redo för de nya hyresgästerna. Ambitionen är att de 125 år gamla golven ska hålla i många decennier till.

Välkomnande torg

Vi bygger för människor. De nya byggnadernas entréer görs tillgängliga för funktionsvarierade, stora, ljusa torg ger en rymligare atmosfär. Inne i jugendhuset på Grev Turegatan planeras en innergård med en varsamt inplacerad hiss.

Låt oss hjälpa er!